ՀՈւՆՎԱՐԻ 28-Ը ՄԵՐ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Հայոց բանակի 26-ամյակին նվիրված` դպրոցում կազմակերպվեց շարադրության մրցույթ <<Նամակ զինվորին>> խորագրով: Իսկ աշակերտական խորհրդի նախաձեռնությամբ ծանրոցներ ուղարկվեցին բանակում ծառայող մեր դպրոցի շրջանավարտներին: